بایگانی برچسب: آب هوه دم آوری

کیفیت آب مورد نیاز برای دم آوری و تأثیر آن بر نوشیدنی نهایی

کیفیت آب مورد نیاز برای دم آوری و تاثیر آن بر نوشیدنی نهایی

 ویژگی های آب مورد نیاز برای دم آوری حدود ۹۸.۶ درصد از نوشیدنی تنهایی قهوه شما را آب تشکیل داده است.به همین دلیل کیفیت آب مورد استفاده در دم آوری قهوه بسیار حائز اهمیت است. آب مورد استفاده می بایستی عاری از هرگونه عطر و طعم باشد. بدون رنگ و بدون مزه باشد. ویژگی های […]